Hoe gaat een consult?

Eerste consult
Bij een eerste consult beginnen we altijd met een intake waarin je gezondheidsklachten aan de orde komen. Bij een Combi-consult doen we na de intake eerst de Levend Bloed Analyse, en daarna de Gezondheids-scan. Bij een los consult doen we alleen een Gezondheids-scan of een Levend Bloed Analyse. Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld als eerste consult alleen een Gezondheids-scan te doen, en bij een vervolgconsult zowel een Gezondheids-scan als een Levend Bloed Analyse.

Levend Bloed Analyse
Hoe een consult Levend Bloed Analyse verloopt kan je hier lezen. Wanneer het bloedbeeld daar aanleiding toe geeft zal een voedings- en/of supplementenadvies gegeven worden. Over het algemeen zal dit advies gedurende 3-6 maanden toegepast moeten worden voordat het bloed voldoende hersteld is. Na deze periode kan indien gewenst opnieuw een bloed analyse gedaan worden om te controleren of het gewenste resultaat bereikt is.

Gezondheids-scan
Hierbij scan ik jouw Human Body Field met de NES Health scanner. Vervolgens gaan we de resultaten van deze scan bespreken. Aan de hand van de scan-resultaten bepaal ik welke verstoringen het eerst moeten worden behandeld. Op basis hiervan stel ik de miHealth in op de functies die van toepassing zijn en krijg je een behandeling met de miHealth. Daarna schrijf ik de benodigde Infoceuticals voor en maak ik voor jou een persoonlijk doseerschema voor de komende maand. Je krijgt de Infoceuticals en het doseerschema na afloop van het consult mee naar huis. Het eerste consult duurt ongeveer anderhalf tot twee uur. Normaal gesproken kom je na vier of vijf weken terug voor een vervolgscan.

Tussendoor
In de tussenliggende periode neem je de Infoceuticals in volgens jouw persoonlijke doseerschema. Dit doseerschema vermeldt per dag het in te nemen aantal druppels en de volgorde van de Infoceuticals. Het is mogelijk dat je last krijgt van lichte ontgiftingsreacties. Dit is een positief signaal en geeft aan dat je lichaam aan het herstellen is.

Vervolgconsult
Bij het vervolgconsult bespreken we eerst hoe het gegaan is met de Infoceuticals en eventuele reacties, en in hoeverre je klachten zijn verbeterd. Daarna gaan we een nieuwe scan maken: immers je lichaam is aan het herstellen en jouw Human Body Field is dus veranderd. Aan de hand van deze nieuwe scan bepaal ik de nieuwe prioriteiten. Je krijgt weer een behandeling met de miHealth en nieuwe flesjes Infoceuticals mee plus een nieuw doseerschema voor de komende maand. Vervolgconsulten duren ongeveer een uur.

Aantal behandelingen
Het aantal benodigde behandelingen is per persoon verschillend en afhankelijk van de ernst van de klachten. Vaak zijn al heel snel positieve veranderingen merkbaar. Gemiddeld duurt een behandeltraject 3 tot 6 maanden, bij kinderen gaat het meestal sneller. Naarmate je gezondheid verbetert kan de tijd tussen de consulten langer worden. Sommige mensen komen maar twee keer per jaar voor een preventieve scan en behandeling, als een soort APK.

Ja ik wil graag meer informatie of een afspraak maken

15 + 14 =

  • T 0561 - 61 60 96
    W www.sananova.nl
    • KvK-nummer: 01140890
    • AGB praktijkcode: 90-51036
    • AGB Zorgverl.code.: 90-042249